MIDA FINNSOM lyhyesti

MIDA FINNSOM:in tavoitteena on auttaa Somaliaa kehittämään terveys- ja opetussektoreita.. IOM:n tuella muissa maissa asuvat somalitaustaiset koulutetut asiantuntijat palaavat Somaliaan jakamaan tietojaan paikallisille asiantuntijoille ja instituutioille.

Ensimmäinen projekti, MIDA FINNSOM Health, alkoi 2008 Somalimaassa ja sen painopisteenä on ollut terveydenhuollon kehittäminen Somalimaassa ja Puntmaassa. Esimerkiksi Hargeisan sairaalassa projektin asiantuntijat ovat olleet tärkeässä roolissa dialyysiosaston ja vastasyntyneiden osaston perustamisessa. Paremman hoidon seurauksena vastasyntyneiden kuolleisuus Hargeisan sairaalassa on vähentynyt 24 prosentista 5 prosenttiin. Projektin nykyinen vaihe alkoi vuoden 2017 puolivälissä ja keskittyy terveyssektoriin Somalimaassa.

MIDA FINNSOM Health and Education -projektissakeskitytään sekä terveydenhuoltoon että koulutukseen Etelä-Somaliassa. Projekti alkoi 2015 ja hiljattain se on aloittanut myös Puntmaan tukemisen. Asiantuntijat tulevat ohjaamaan myös nuoria somaliasiantuntijoita, jotka tällä tavalla saavat työtä ja kokemusta.